Istanbul Artist Residency
Istanbul Artist Residency – Projekt zakładał stworzenie cyklu prac korespondujących ze sobą tematyką. Do zrealizowania obrazów posłużyły mi archiwalne zdjęcia pochodzące z Archiwum Państwowego, ukazujące dawne pokolenie w tym wypadku Polskiej wsi i ich mieszkańców, lecz tożsamość człowieka nie zakłada jednego przywiązania kulturowego, to może być każdy i gdziekolwiek. Zdjęcia przypominały te które każdy z nas ma w swoich domach, są to pocztówki pamięci. Dzięki tak ekspresyjnemu medium jakie jest malarstwo byłem w stanie wyrazić emocje, własne przemyślenia, uczucia, obserwacje – elementy, które składają się na prawdę o samym sobie, czerpią ze świata marzeń, wspomnień. W moich obrazach staram się poruszyć zmysł odbiorcy, intensyfikując daną rzeczywistość. Wynik moich obserwacji staram się przełożyć na język malarski. Przy zastosowaniu na jednej płaszczyźnie różnych technik malarskich, przełożeniu języka natury na język plastyczny, język gestów, obraz staje się polem eksperymentów. Gest Natury staje się gestem malarskim.

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Michał Czuba

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny strona korzysta z plików cookie.